Personeel

Ons team

Blij-land is een kleine en overzichtelijke organisatie. Ons team bestaat uit dertien vakbekwame, zorgzame en enthousiaste leidsters die weten wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Samen zullen wij uw kind(eren) met veel plezier en open armen ontvangen en bieden we ze een warme, huiselijke omgeving waar ze zich veilig voelen en waar ze met veel plezier naar toe zullen gaan. De eigenaresse is ook dagelijks aanwezig, volledig op de hoogte van alle kinderen en werkt mee op de groepen.

Vaste leidsters

Het allerbelangrijkste in de kinderopvang is een is een stabiel en vast team. Kinderen krijgen een gevoel van veiligheid als zij met vaste opvoeders een hechte band kunnen ontwikkelen. Deze kan worden bereikt met kwalitatief goede interactievaardigheden. Het is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van relaties dat kinderen elkaar regelmatig zien. Een goede begeleiding van de pedagogisch medewerker is essentieel. De pedagogisch medewerker kan ervoor zorgen dat kinderen zich veilig bij elkaar voelen, door kinderen te begeleiden en te stimuleren om samen te spelen, te delen, zich te verplaatsen in elkaar en problemen op te lossen.

Per groep zijn er 3 leidsters in vaste dienst zodat ze de kinderen goed leren kennen. Kinderen hechten zich aan de leidsters en de ouders ook! Bij ziekte of vakantie werken wij met vaste invallers zodat de kinderen zo vaak mogelijk een vertrouwd gezicht blijven zien.

De leidsters kennen de kinderen goed en ook voor ouders is het heel fijn als er bekende aanspreekpunten zijn.

Mentor

Een kind blijft 4 jaar in dezelfde groep en krijgt een van leidsters als mentor toegewezen. De mentor is degene die altijd op de hoogte is van de ontwikkeling van het kind en die haar vorderingen bijhoudt. Een keer per jaar, rond de verjaardag, plannen wij een mentorgesprek met de ouders om te bespreken hoe het gaat.

Opleiding

Op ons kinderdagverblijf werken pedagogisch medewerkster met verschillende opleidingsniveaus, variërend van MBO tot HBO. Alle leidsters hebben een vereist diploma als pedagogisch medewerker en een diploma “EHBO voor kinderen”. Zij krijgen elk jaar aanvullende EHBO en BHV training maar we besteden ook regelmatig aandacht aan bijscholing voor de “pedagogische vaardigheden”, “interactie vaardigheden” en “oplossingsgericht werken”. Daarnaast krijgen zij de speciale training “Kinderen Die Opvallen” (KDO) voor het signaleren, observeren en expliciteren van opvallend gedrag bij jonge kinderen. Een geschoold team zorgt voor nieuwe inzichten en is up to date en geïnspireerd in hun vakgebied.

Docenten

Externe docenten komen bij ons les geven in bijvoorbeeld kinderdans, yoga, kunst of muziek. Wij werken samen met Yippie kinderyoga en Kleintjekunst.