Werkwijze

Ruime opzet

Blij-land heeft 4 verticale groepen in een prachtig pand aan de Diemerparklaan op IJburg. De binnenruimtes zijn ruim en licht opgezet en ingericht voor verschillende leeftijden. Alle groepsruimtes liggen aan ons ruime speelplein van bijna 500m2 met mooie houten speeltoestellen en hebben een eigen slaapruimte.

Verticale groepen

We werken groepsgericht. Ieder kind wordt geplaatst in een eigen stamgroep. Per stamgroep van 12 kinderen zijn er elke dag 2 vaste gediplomeerde groepsleidsters. De groepen zijn zo opgebouwd dat er, zo veel mogelijk, 3 kinderen van elke leeftijdsgroep worden geplaatst. Zo zijn er voor elk kind altijd minimaal 2 speelkameraadjes van de eigen leeftijd en zijn er maximaal 3 kinderen onder de 12 maanden.

Als  jonge kinderen “meedoen” met anderen kunnen ze belangrijke kenmerken en onderdelen van de activiteiten van anderen oppikken. Ze zetten dit om in eigen gedrag dat meestal de vorm van spelen aanneemt. Deze sociale interacties met leeftijdsgenoten stellen kinderen in staat om van alles van elkaar te leren over de activiteiten die ze samen spelenderwijs uitvoeren.

Bewust is gekozen voor verticale groepen. Deze lijken het meest, qua samenstelling, op die van een gezin, een 2e thuis; de kleintjes kunnen leren van de groten en de groten leren zorgzaam en voorzichtig te zijn met de kleintjes. Een verticale groep is een stabiele groep, er is weinig tussentijdse instroom, kinderen kunnen er zich in hun eigen tempo ontwikkelen.

Openingstijden

Blij-land is open van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur.

Het kinderdagverblijf is de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten. Verder zijn wij op de algemeen erkende feestdagen gesloten.

Er zijn per jaar 2 studiedagen voor het personeel, ook dan zijn wij gesloten.

Dagprogramma

Kinderen voelen zich veilig en thuis als de leefomgeving voorspelbaar, aantrekkelijk en vertrouwd is.

Een vast dagritme geeft kinderen regelmaat en houvast en daarmee een gevoel van veiligheid. Een goed dagprogramma wordt gekenmerkt door vaste, voorspelbare onderdelen zoals brengen, binnen en buitenspelen, de lunch, slapen en ophalen. In een goed dagprogramma moet er een balans zijn tussen tegemoet komen aan de individuele behoefte van kinderen en het dagritme van de groep.

Onze dagindeling volgt de natuurlijke behoefte van kinderen om te eten, slapen en spelen. Vaak gaan we in de middag naar buiten, waar de kinderen kunnen rennen, fietsen en klimmen. In de ochtend organiseren we een activiteit zoals schilderen, muziek, yoga of begeleiden we de kinderen in samen spelen en leren.

De dagindeling is ruim gepland, zodat de overgang van de ene naar de andere activiteit rustig verloopt.

Baby’s  en dreumesen hebben een eigen slaap- en eetritme en daarom hun eigen dagindeling.

Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld, ook in de regen kan het heel erg leuk zijn om door de plassen te stampen. Kinderen kunnen in de tuin fietsen en spelen in de zandbak.

Elke dag laten wij met de Blij-land pictogrammen het programma van die dag zien.

Kinderen vinden het leuk om te vingerverven, plakken, kleien, scheuren, prikken en tekenen. In ons kinderdagverblijf kan dit o.a. op de groep, maar ook in de speelhal of buiten in de tuin aan de lange tafels. Spelenderwijs leren kinderen vormen, kleuren en maten te onderscheiden. Het gaat bij het knutselen niet om het resultaat, maar om het bezig zijn en kennis te maken met de verschillende materialen.

Helpen met klusjes is een van de uitgangspunten van het pedagogisch beleid. De kinderen mogen helpen met het voorbereiden van het middageten, hun eigen boterham smeren en bijvoorbeeld de was wegbrengen. In de tuin zijn er ook altijd taakjes te bedenken zoals plantjes water geven of vegen. Spelenderwijs leren we de kinderen te helpen met opruimen.

Pedagogisch beleid en holistische benadering

De belevingswereld van ieder kind is uniek. Dat is het uitgangspunt van ons pedagogisch beleid. Wij baseren ons op de afzonderlijke stappen in de ontwikkeling van 0 tot 4 jaar bij elk individueel kind, met de nadruk op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld door hen te laten helpen met ‘klusjes’. Ons doel is dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot respectvolle, zelfstandige mensen, die hun eigen kwaliteiten onderkennen en benutten, zowel individueel, als in samenwerking met anderen.

Voelen, ervaren, leren, spelen, praten, samen dingen doen, fantasie, denken, interactie zijn bij kinderen een geïntegreerd geheel. Daarom is ons pedagogisch beleidsplan gebaseerd op een holistische benadering van het kind. Een kind dat racet op haar fietsje oefent haar grove motoriek. Maar tegelijkertijd kijkt ze naar haar vriendjes, fietsen die ook mee? Moet ze even wachten? Als haar fietsje tegen dat van een ander kind aan dreigt te botsen, heeft ze haar sociale competenties nodig om te onderhandelen: wie krijgt voorrang, wie moet van het pad af om de ander voor te laten gaan? Door haar persoonlijke competenties – zelfvertrouwen – geeft ze niet meteen toe. Maar haar morele competenties brengen haar ertoe om ‘om de beurt’ voor te stellen. Zij wijkt uit, zodat het andere kind kan doorfietsen. Ze heeft voldoende ontwikkelde cognitieve competenties om zich een toekomst voor te stellen ‘straks krijg ik voorrang’.

Het volledige pedagogisch beleid en handelingsplan liggen ter inzage bij Blij-land.

Veiligheid

Wij doen er alles aan Blij-land zo veilig mogelijk te maken voor uw kind. Er blijft een leidster bij de kinderen tot elk kind in slaap is gevallen, daarna is er om de 15 minuten controle. Alle leidsters hebben een diploma EHBO voor kinderen. Er is dagelijks een leidster aanwezig in het bezit van een BHV diploma. Daarnaast hebben wij een huisarts uit de buurt.

Blij-land heeft in de gehele architectuur gelaagd glas en brandwerende afscheidingen ingebouwd. Wij hebben goedkeuring voor gebruik van de brandweer ontvangen en laten jaarlijks alle blusmiddelen en het ontruimingspaneel controleren. Vanuit elke ruimte zijn minimaal 2 vluchtwegen. Blij-land heeft een calamiteitenplan en wij oefenen dit elk jaar.